Polityka prywatności (aplikacje)

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia przyczynę, zakres i sposób zbierania, wykorzystywania i uzyskiwania dostępu do informacji o Tobie lub Twoim („osobistym administratorze“) danych osobowych przez ROBOT WORLD s.r.o., NIP: CZ49813366 z siedzibą w Běloveská 944, 54701 Náchod, Republika Czeska.

 

  1. CO, JAK I DLACZEGO PRZECHOWUJEMY ORAZ KORZYSTAMY Z DANYCH

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie zakupu smartfona i jego rejestracji za pośrednictwem tej aplikacji.

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej aplikacji na podstawie Twojej zgody (którą możesz udzielić za potwierdzeniem w interfejsie aplikacji oraz masz możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami). Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej aplikacji stanowią dla nas upoważnienie do przetwarzania, jeśli nadal będziesz używać aplikacji nawet po otrzymaniu powiadomienia o przetwarzaniu tych danych osobowych.

Użytkownik może gromadzić i przetwarzać dane osobowe wprowadzone podczas tworzenia konta użytkownika bez jego wyraźnej zgody, aby umożliwić nam dostęp do konta użytkownika, administrację oraz zarządzanie nim.

 

Dane, które zbieramy z zarejestrowanych urządzeń

Niektóre z naszych urządzeń są wyposażone w inteligentną technologię, która umożliwia bezprzewodowy transfer danych. Nasze urządzenie nie przesyła tych danych, dopóki nie zarejestrujesz się w swoim urządzeniu online i nie połączysz się z siecią Wi-Fi. Nasze inteligentne urządzenia technologiczne mogą być używane bez przesyłania danych przez Wi-Fi. Wystarczy odłączyć te sygnały, lub nie połączyć się wogóle.

Poniżej znajdują się kategorie danych osobowych, które zbieramy o Tobie i Twoim urządzeniu, kiedy pozwalasz przesłać nam te dane i sposób, w jaki je wykorzystujemy:

  • Twoje dane kontaktowe (nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu);
  • Dane o urządzeniu mobilnym (lokalizacja);
  • Dane o sieci Wi-Fi;
  • Dane o urządzeniu, które kontrolujesz przez aplikację (identyfikator urządzenia, …) i jego ustawienia;

Nie będziemy łączyć tych danych w żaden sposób z Twoją osobą, z informacjami, które nam przekazałeś przy zakupie urządzenia.

 

 

Cel, dla którego zbieramy dane

Korzystamy z danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tej aplikacji w celu zapewnienia wsparcia użytkownikom, poprawy naszych usług, w tym analizy zachowań użytkowników i marketingu.

Czas, w którym zbieramy dane

Jeśli udzielisz nam wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli użyjemy Twojego adresu e-mail do wysyłania wiadomości biznesowych, dane będą używane przez cały czas trwania interfejsu tej aplikacji.

 

  1. TWOJE PRAWA DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Dostęp, korekta i aktualizacja danych osobowych

Masz następujące prawa do swoich danych osobowych:

(i) prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania danych osobowych,

(ii) prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie oraz prawo do przekazania danych osobowych, które nam przekazałeś, do innego Administratora,

(iii) prawo do żądania korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy, bez zbędnej zwłoki,

(iv) prawo w niektórych sytuacjach, na przykład gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w którym zostały pozyskane lub przetworzone, do usunięcia danych osobowych użytkownika bez zbędnej zwłoki;

(v) prawo w niektórych sytuacjach, na przykład gdy nie zgadzasz się z dokładnością danych osobowych, w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak długo, jak to konieczne w celu sprawdzenia prawidłowości tych danych osobowych.

Możesz uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych, które nam udostępniłeś, klikając ustawienia konta w aplikacji, gdzie możesz je poprawić i zaktualizować. Możesz uzyskać dostęp, aktualizować i korygować dane osobiste, które nie są dostępne za pośrednictwem aplikacji, pisząc do nas na adres e-mail widoczny w  kontakcie. Podaj jak najwięcej informacji o danych osobowych, których szukasz; postaramy się pomóc je Tobie znaleźć.

Jeśli chcesz w inny sposób korzystać ze swoich praw lub masz pytania dotyczące swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail wyświetlanym w kontaktach.

Masz również prawo złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych, który jest organem ochrony danych osobowych w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw i sposobu kontaktowania się z krajowym organem ochrony danych, odwiedź stronę https://uodo.gov.pl/ lub https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

 

 

 

Gromadzenie poprzez urządzenie

Możesz przestać zbierać dane o używaniu zarejestrowanego urządzenia, odłączając aplikację od sygnału Wi-Fi (na przykład zmieniając hasło Wi-Fi). Jeśli masz pytania dotyczące odłączania urządzenia, skontaktuj się z nami.

 

  1. OCHRONA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Ochrona

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych i wykorzystuje fizyczne, administracyjne i technologiczne zasoby bezpieczeństwa, aby chronić integralność i bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych, które zbieramy i udostępniamy naszym dostawcom usług.

Jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest niedościgniony i nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa naszych systemów. Jeśli jakiekolwiek dane osobowe, którymi zarządzamy, zostaną ujawnione w wyniku naruszenia bezpieczeństwa, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zbadania takiej sytuacji i, w razie potrzeby, powiadomimy osoby, których dane osobowe mogą zostać ujawnione, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmiemy kolejne kroki. Jeśli chcesz zmienić swoje hasło lub dowiedzieć się o zgubieniu, kradzieży lub nieautoryzowanym użyciu twojego hasła, skontaktuj się z nami pod naszym adresem e-mail lub pod numerem telefonu podanym w kontaktach.

Odbiorcy danych osobowych

W zakresie niezbędnym do sprawnego działania i ulepszenia aplikacji lub innych obowiązków, jesteśmy upoważnieni do przekazywania danych osobowych innym osobom (np. Twórcom aplikacji, dostawcom systemów informatycznych lub innym osobom zaangażowanym w sprawne działanie i ulepszenie aplikacji oraz naszych obowiązków).

Transfery międzynarodowe i przekazywanie danych osobowych trzecim stronom

Nasza firma może przetwarzać Twoje dane osobowe na serwerach poza Twoim krajem ojczystym.

Nasza firma może przekazywać dane osobowe stronom trzecim w formie anonimowej, w szczególności w celu ulepszenia obsługi i ulepszenia urządzeń. Jeżeli przekażemy dane osobowe innemu podmiotowi, podejmiemy uzasadnione i odpowiednie środki w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w określonych i ograniczonych celach oraz zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych.

 

  1. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, takich jak Facebook, Youtube. Te serwisy społecznościowe mogą automatycznie rejestrować informacje o Twoim zachowaniu w Internecie za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową z przyciskiem mediów społecznościowych, niezależnie od tego, czy klikasz. Jeśli korzystasz z dowolnego linku do tej strony, pamiętaj, że ta strona internetowa ma swoją własną politykę prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za te zasady. Zanim podasz te informacje do swojej witryny, zapoznaj się z ich zasadami.

 

  1. AKTUALIZOWANIE TYCH ZASAD

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności od czasu do czasu.

 

  1. DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

ROBOT WORLD s.r.o., NIP: CZ49813366 z siedzibą: Běloveská 944, 54701 Náchod, Czeska Republika

E-mail: info@robotworld.pl, tel.: (+480) 22 211 67 00